Kallelse till årsmöte för Järla Orienterings Supportrar

Styrelsen för Järla Orienterings Supportrar kallar härmed till årsmöte 2015 måndag den 12 oktober kl 18:00 på Järlagården. Dagordning enligt stadgarna. Medlem som önskar få visst ärende behandlat på årsmötet skall meddela detta till styrelsen senast första oktober. Meddela gärna i förväg avsikt att delta på årsmötet.

Med vänlig hälsning

Fredrik Brandhorst
Ordförande
Järla Orienterings Supportrar

Läs mer om Järla Orienterings Supportrar