Klubbkonferens söndag 4 december om Järlas framtid

Klubbkonferens – Nu höjer vi blicken

Järlas styrelse bjuder in till klubbkonferens den fjärde december. Är föreningen på rätt väg? Vad bör vi satsa mer på? Mindre? Vad är bra? Dåligt? Går vi i takt med vår vision? Det och annat som medlemmarna vill ta upp kommer vi att diskutera.

Plats: Atkins kontor, Västgötagatan 5 (vid Medborgarplatsen).
Tid: Söndag 4 december kl 10:00 och så lång tid vi behöver. Järla bjuder deltagarna på lunch som vi intar på näraliggande restaurant.
Vi inleder med ett föredrag av en extern föreläsare.
Föranmälan senast 30/11 till: fredrik@intrac.se (ange också om du har några kostförbehåll, allergier, vegetarian etc.)

Kom och påverka Järlas vägval in i framtiden!

Varmt välkomna!

Styrelsen