Lilla Natt-KM 18 oktober

Lilla Natt-KM 18 oktober 2016

2015-05-10 Orientering10-MilaAnmälan: På plats. Ta med egen SI-bricka om du har.

Klasser: I klubbmästerskapet tävlas i klasserna: H10, D10, H12, D12, H14, D14. Dessutom finns U1 samt möjlighet att springa i par eller med skugga i alla klasser (då tävlar man inte i klubbmästerskapet).

Banlängder:

HD14 3,2 km
HD12 2,7 km
HD10 1,9 km

Karta: Skala 1:10000. 5 meters ekvidistans.

Start och mål: Infotavlan i backen upp mot Björkhagsspåret

Priser: Delas ut på ungdomsavslutningen 12 november

Resultat: Finns här