Lyckad banläggningskurs genomförd

Under tre torsdagskvällar i november och december har vi genomfört en klubbintern banläggningskurs på Järlagården.
Kursen hade två syften:
– Dels ett sätt att öka kunskapen om vad man ska tänka på när man lägger banor vilket är utvecklande för dig som orienterare
– Dels ett sätt att öka intresset för banläggning och få fler medlemmar att våga lägga banor till inledningsvis träning och mindre tävlingar. 

Under kursen som baserades på SOFT:s literatur ”Banläggning” gick vi bland mycket annat igenom distansernas särarter, vad som kännetecknar en bra orienteringsbana, orienteringens färgsystem/nivåindelning samt att vi analyserade höstens banor och provade att lägga egna. 

Glädjande nog deltog upp till 23 personer på nån av träffarna vilket kommer att ge fina resultat. Redan har flera personer erbjudit sig att lägga banor till mindre klubbinterna tävlingar eller närtävlingar.

Kursen leddes av Erik Mattsson och hölls i samverkan med RF-SISU Stockholm som bidrog med kursliteratur.