Söderklubbarnas sommarträningar

Genom vårt samarbete med söderklubbarna erbjuds medlemmar i Järla Orientering träning på andra kartor än våra egna under sommaren. Kontrollerna är markerade med snitslar i terrängen och hänger ute tills höstsäsongen börjar. Det finns korta, långa eller avkortningsbara banor, dock inga speciella ungdomsbanor eller lättare banor. Träna ihop med någon erfaren om du är osäker efter att ha tittat på kartan!
Kartorna kan laddas ner från dokumentarkivet på hemsidan under https://www.jarla.com/dokumentarkiv/skyddade-dokument/sommartraningar-2014/
Sidan är lösenordsskyddad. Kontakta din ledare om du inte har tillgång till lösenordet för skyddade dokument!
Träna på i sommar!