Sopp-, städ- och utsättningsscheman

Här finns scheman för höstens soppakokning, städning samt kontrollutsättning.
Sopp- och städschemat är något reviderat jämfört med det som mailades ut med jif-info förra veckan.

Soppa och städning.
Kontrollutsättning

De går även att hitta via medlemsinfo->dokumentarkiv