Spår info 2024-01-16

Samtliga skidspår har under dagen preparerats. Spåren som drogs under måndagen har frusit till under natten och blev bra.

Järlaspåret kan ha en del grus i spårbädden efter som vi drar in snön från kanterna. Ofrånkomligt. Men spårbädden är bra förutom nya kurvan vid Hästhagen.

Ängsspåret har nu fryst till och den nyfallna snön under måndagen täcker partierna med svallis.

Gula femman / Grusfemman blev riktigt bra trots att det är lite snö i skogen.

Barnskidspåret är nu skyltat och är en fin slinga. Mycket lätt åkt.

Skatespåret hoppas vi kommer att frysa till under natten mot onsdagen.

Metrologerna spår mer snö under onsdag morgon/förmiddag. Planerar att börja preparera på onsdag förmiddag. Men var förberedd på lösa spår till börja med, kommer bli bra på torsdag.

Gula Femman

Gula Femman /Grusfemman

 

 

Järlaspåret o Ängsspåret

Järlaspåret o Ängsspåret

 

Järlaspåret

Järlaspåret o Ängsspåret

Ängsspåret

Ängsspåret