Spårinfo 2024-01-19

Under fredagen har samtliga spår för klassisk åkning preparerats minst vid två tillfällen.

Skate spåret 1,2 km är nu preparerat kommer frysa till under natten.

Även anslutningsspåret ner till Brotorp är preparerat.

Det går att få ihop ett varv på 20 km klassiska spår om man även åker fram och åter till Brotorp.

Passa på och åk under lördagen.

Gula femman

Gula femman

Spårinfo 2024-01-18

Samtliga spår för klassisk skidåkning är nu på förmiddagen preparerade totalt 15,5 km.

Det har under onsdagen kommit 5-8 cm nysnö. (Ej 15 cm som tyvärr anges i andra Järla forum)

Gula femman/Grusfemman med start söder om Ältavägen vid grusparkeringen/tennisbanorna kan rekommenderas. Klassisk åkning i fin skogsterräng. Än så länge har inte så många gått sönder spåren.

Järlaspåret och Ängspåret kommer bli bra när dom fryst till, nu är det ganska lösa spår.

Barnskidspåret söder om ältavägen kan rekommenderas till den som önskar ett enkelt teknik spår/slinga.

Vi kommer fortsätta preparera spåren under fredagen och då även Skatespåret

Ut och åk skidor i helgen, nästa vecka ser väder prognoserna sämre ut.

Gula femman vid Ulvsjösidan

Gula femman vid Ulvsjösidan

 

Spår info 2024-01-16

Samtliga skidspår har under dagen preparerats. Spåren som drogs under måndagen har frusit till under natten och blev bra.

Järlaspåret kan ha en del grus i spårbädden efter som vi drar in snön från kanterna. Ofrånkomligt. Men spårbädden är bra förutom nya kurvan vid Hästhagen.

Ängsspåret har nu fryst till och den nyfallna snön under måndagen täcker partierna med svallis.

Gula femman / Grusfemman blev riktigt bra trots att det är lite snö i skogen.

Barnskidspåret är nu skyltat och är en fin slinga. Mycket lätt åkt.

Skatespåret hoppas vi kommer att frysa till under natten mot onsdagen.

Metrologerna spår mer snö under onsdag morgon/förmiddag. Planerar att börja preparera på onsdag förmiddag. Men var förberedd på lösa spår till börja med, kommer bli bra på torsdag.

Gula Femman

Gula Femman /Grusfemman

 

 

Järlaspåret o Ängsspåret

Järlaspåret o Ängsspåret

 

Järlaspåret

Järlaspåret o Ängsspåret

Ängsspåret

Ängsspåret

 

Spår info 2024-01-15

Järlaspåret, Ängsspåret och Barnskidspåret är under dagen preparerade. Det har fallit ca 5 cm kall nysnö.

Under dagen har vi också jobbat med skyltning runt Barnskidspåret på södra området.

Vi har dragit Järlaspåret 4 varv för att dra in den nyfallna snön från kanterna med snösamlare. Fortfarande problem med grus i den nya kurvan uppe vid Hästhagen. I övrigt ganska bra även om spåren är lösa.

Ängspåret är helt åkbart men den kraftiga vinden under dagen gjorde att spåren blåste igen. Varning för Fotbollsgolfens hål som Hellasgården denna säsong ej täckt över med lock.

Vi kommer att fortsätta preparera samtliga spår under tisdagen då vi även gör försök med Gulafemman.

2023-03-11 Spårinfo

Samtliga spår för klassikskidåkning är under lördag kvällen om dragna med skoter och spåraggregat.

Resultatet får ni själva bedöma i morgon. Kan bli en fin söndag.

(Anslutningsspåret till Brotorp är ej om draget)

Skidspårs information

Nu är det perfekta förhållanden för skidåkning, 20-30 cm nysnö och minusgrader. Samtliga spår är mycket bra.

Följande spår preparerades under onsdagen (klara kl 18.00):

  • ”Nya Elljusspåret” 2.2 km med anslutning till Hellasgården 0,5 km
  • Ängsspåret 5,7 km
  • Skatespåret 1,2 km

Dessa spår preparerades under onsdagskvällen (klara kl 23.00):

Söder om Ältavägen med start söder om Tennisbanorna/Grusplansparkeringen:

  • Grusfemman/Gula femman 5 km
  • Barnskidspåret 1,3 km

Kommentar:

  • Perfekta förhållanden, 20-30 cm nysnö, minusgrader, samtliga spår är mycket bra.
  • OBS! Elljusspåret åks numera motsols/högervarv
  • Använd stora trugor på stavarna för att få stavfäste.

Ut och åk skidor, kan inte bli bättre vinter!

Bild från Elljusspåret.

Bilder från Grusfemman.

Spårinfo 2021-12-05

Säsongen 2021-2022.

Det börjar bli vitt i markerna!

Nu har vi haft ihållande minusgrader mer än en vecka. Tjälen börjar gå ner i marken och det är bra. Snötäcket är endast ca 2 cm i området söder om Järlagården. Tyvärr är det för lite för att kunna börja preparera skidspår. Vi behöver ca 5 cm till och kallgrader för att kunna göra ett försök till preparering ute på ängarna. Vi avvaktar och ser fram mot mer snö.

Nytt för denna säsong är att Järla har fått i uppdrag direkt från Stockholms Stads Idrottsförvaltning att preparera skidspår dels elljusspåret 2,3 km men också Grusfemman/Gulafemman 5 km samt Barn o Nybörjarspåret 1,2 km som ligger söder om Ältavägen. Grusfemman och Barnskidspåret/Nybörjarspåret har tidigare preparerats av Hellasgården.

Vi hoppas och ser fram emot en kall och snörik vinter säsong.

//Spårpatrullen.

Spårinfo 2021-02-15 kl. 19.00 temp -7grC

Järla spåren dvs. Ängsspåret 5,7 km, Skatespåret 1km och Elljusspåret 2.3 km
Spåren är preparerade under måndag eftermiddag/kväll, klart kl. 19:00.
Ängsspåret. Har under helgen hållit ihop förvånansvärt bra efter att många har varit ute i spåren. Inget genomslag eller grus framme. Förekommer en del löv i spåren.
Elljusspåret. Håller förvånansvärt bra även om det inte finns så mycket snö att jobba med. Stora Saxbacken inget problem. Övriga mindre saxbackar är slitna i ytterkanterna och grus/berghäll framme på vissa ställen.
Skatespåret. Helt ok.

Järla kommer att genomföra Skid-KM klassisk stil tisdag kväll 16 feb. mellan 18.30 och 19.30 på elljusspåret. De yngre ungdomarna kommer att åka Ängspåret på den östra slingan efter vägen mot badplatsen.

Frivilligt spårbidrag kan Swishas på 1234125522.

Start o Mål område Järlas Skid-KM

Spåret in mot mål från elljusspåret

Mot mål direkt vänster efter stolpen

Spårinfo 2021-02-13 kl.20.00 temp -4grC

Järla spåren dvs. Ängsspåret 5,7 km, Skatespåret 1km och Elljusspåret 2.3 km

Spåren är preparerade under lördag eftermiddag/kväll, klart kl. 20:00.

Ängsspåret. Har dragits in ny snö från ytterkanterna där det går, så spåret blir förmodligen  bra när det får frysa till under natten. Inget genomslag eller grus framme. Förekommer en del löv i spåren.

Elljusspåret. Håller förvånansvärt bra även om det inte finns så mycket snö att jobba med. Stora Saxbacken kördes det på 10 lass snö i torsdags kväll med hjälp av Harald som sedan fryst ihop ganska bra, så där är det inget problem ännu.  Övriga mindre saxbackar är slitna i ytterkanterna och grus/berghäll framme på vissa ställen.

Skatespåret. Helt ok.

 

Frivilligt spårbidrag kan Swishas på 1234125522.

Stora Saxbacken i torsdags

Spårinfo 2021-02-10 kl. 18.00 temp -6grC

Järla spåren dvs. Ängsspåret 5,7 km, Skatespåret 1km och Elljusspåret 2.3 km

Spåren är preparerade under eftermiddagen, klart kl. 18:00.
Ängsspåret. Inget genomslag eller grus framme. Förekommer en del löv i spåren.
Elljusspåret. Stora Saxbacken är det slitet i ytterkanterna grus framme och förrädiska stenar framme i övre delen. Även de övriga saxbackarna är slitna i ytterkanterna och grus framme.
Skatespåret. Helt ok.

Frivilligt spårbidrag kan Swishas på 1234125522.