Spår info tisdag den 20 februari 2018 kl. 12.00

Solsken och minus 4o C helt perfekt skidväder.

Den lilla snön ca 5 cm som kom fram till måndag morgon var det som behövdes för att det skulle gå att gå ut att preparera spåren under måndag. Preparerade spåren under måndag eftermiddagen och kväll.

Resultatet blev åkbara spår runt Elljusspåret och mycket bra på Ängsspåret.

Elljusspåret  2,3 km är åkbart men på vissa sträckor i skogen med tallbestånd är det lite sämre med snö. Saxbacken är som vanligt inte bra. Varning för att grus är framme i hela backen.

Ängsspåret 5,7 km. Bra spår på ängarna och helt ok även på vägarna. Ända problemet Badängen på vägen efter utförslöpan där det är grus framme. Rekommenderar att man hoppar över svängen runt Badängen.

Skatespåret 1 km är preparerat och spår bädden har nu fryst ihop under natten och lite hårdare. Har även pistat lite på sjön för den som vill prova där.

En vädjan till alla som skall löpträna är att undvika att springa i Elljusspåret tills vidare. Försök att välj alternativa vägar. Gäller även anslutningsspåren ( upp och nerfarten) vid Järlagården.

10 dygns prognosen visar minusgrader in i nästa vecka så för sportlovet ser det ut som det kan bli skidföre.

//Matts Andrée