Spårinfo 2021-01-16 kl 23.30

Järla spåren dvs. Ängspåret 5,7 km, Skatespåret 1km och Elljusspåret 2.3 km har under kvällen preparerats efter dagens alla skidåker.

Relativt bra spår på ängarna. Något sämre på förbindelsevägarna där många har gått och trampat till snön till en hård snö bädd.

Hoppas på att spåren kommer att frysa ihop under natten så kommer det bli bra spår även under söndagen.

Elljusspåret är mestadels en hårdtrampad snö bädd, har försökt att dra ett spår men det behövs mer snö att jobba med för att få till ett spår. Elljusspåret rekommenderas ej tillsvidare för klassisk åkning möjligen går det att köra skate.

Väldigt många har varit ute och provat på våra spår under lördagen dagen. Roligt!