Spårinfo 2021-01-26 tisdag  kl. 18.30 temp -1grC

 

Järla spåren dvs. Ängsspåret 5,7 km, Skatespåret 1km och Elljusspåret 2.3 km

Efter den lilla snön som föll under måndagen ( 6-7 cm fuktig snö) har spåren preparerats under tisdagen. Skate spåret och Ängsspåret har tryckts ett antal varv under förmiddagen fram till 14.30.
Från 15.00 så har klassiska spår dragits med snösamlare på Elljusspåret och Ängsspåret fram till 18.30.

På Ängsspåret är snön fuktig med fukt även underifrån, spåren är inte bra. Mycket lösa. En del gräs går igenom.
Elljusspåret inte bra. Tunt med snö vissa bitar med grus som går igenom.

Trots att spåren inte är bra så har det varit många som nyttjat spåren under dagen.
En del utrycker sin tacksamhet trots mindre bra spår.

Nu behövs mer snö. Blir det rejält kallt under natten kanske spåren fryser ihop och blir något hårdare till onsdag morgon.
Så kallade Stockholmsskidor rekommenderas.