Spårinfo 2021-01-28 torsdag kl. 16.30 temp -1grC

Järla spåren dvs. Ängsspåret 5,7 km, Skatespåret 1km och Elljusspåret 2.3 km

Under dagen har det varit ihållande lätt snöfall och temperaturen ha legat på -1gr C. Snön som kommit har känts fuktig när den kommer ner på den gamla snön.
Preparering av Järlaspåren har pågått kontinuerligt under dagen från 11.30 fram till 16.30.
Elljusspåret har nu fått lite snö så det har gått att bygga upp en spårbädd på det snöpackade underlaget. Men många har åkt där undertiden jag körde så spårkanterna är lösa.
Generellt behöver alla spår frysa till under natten så vi hoppas på en kall natt.
Prepareringen fortsätter under fredagen.

Frivilligt spårbidrag kan Swishas på 1234125522.

Ängsspåret

 

Skatespåret.

 

Järlagården