Spårinfo 2021-02-08 kl. 17.00 temp -6grC

 

Järla spåren dvs. Ängsspåret 5,7 km, Skatespåret 1km och Elljusspåret 2.3 km

Efter en fantastisk vintersport helg med många skidåkare som nyttjat spåren var det stort behov av spårpreparering. Spåren har ändå klarat sig bra.

Spåren är preparerade under måndagen från kl. 11.00 och klart kl. 17:00. Kan vara lösa från början efter som jag använt snösamlaren och dragit in ny snö i spåren. Inga genomslag eller grus framme på Ängsspåret. Förekommer en del löv i spåren. Elljusspåret i Stora Saxbacken är det slitet i ytterkanterna och en förrädisk sten är framme till höger på krönet. Även de övriga saxbackarna är slitna i ytterkanterna.

Frivilligt spårbidrag kan Swishas på 1234125522.