Spårinfo 2021-02-04 kl18.00 temp -8grC

 

Järla spåren dvs. Ängsspåret 5,7 km, Skatespåret 1km och Elljusspåret 2.3 km

Spåren är preparerade under eftermiddagen klart kl 18:00. Kan vara lösa från början efter som jag använt snösamlaren och dragit in ny snö i spåren. Inga genomslag eller grus framme på Ängsspåret. Förekommer en del löv i spåren.

Elljusspåret i Stora Saxbacken är det slitet i ytterkanterna och en förrädisk sten är framme till höger precis före på krönet. Kan undvikas om man håller vänsterkanten.