Spårinfo 2021-02-10 kl. 18.00 temp -6grC

Järla spåren dvs. Ängsspåret 5,7 km, Skatespåret 1km och Elljusspåret 2.3 km

Spåren är preparerade under eftermiddagen, klart kl. 18:00.
Ängsspåret. Inget genomslag eller grus framme. Förekommer en del löv i spåren.
Elljusspåret. Stora Saxbacken är det slitet i ytterkanterna grus framme och förrädiska stenar framme i övre delen. Även de övriga saxbackarna är slitna i ytterkanterna och grus framme.
Skatespåret. Helt ok.

Frivilligt spårbidrag kan Swishas på 1234125522.