Tävlingsavgift införs

Årsmötet den 8 mars beslutade enligt styrelsens förslag om att (med omedelbar verkan) införa en tävlingsavgift för medlemmar DH21 och äldre. För de som betalar avgiften, som är 750  kr per år,  står klubben för hela anmälningsavgiften på tävlingar med undantag för orienteringstävlingar mellan midsommar och 31 juli och alla skidtävlingar där ordinarie anmälningsavgift för seniorer överstiger 100 kr. Som tidigare ingår inte heller närtävlingar, träningstävlingar och liknande där fakturering inte sker till klubben, inte heller efteranmälningsavgifter, ej start, stämplingsbrickor och dylikt.

Medlem DH21 och äldre som inte betalat tävlingsavgift betalar hela anmälningsavgiften själv.

Klubben betalar även fortsättningsvis hela anmälningsavgiften (med ovanstående undantagna tävlingar) för ungdomar och juniorer. 

Årsmötets beslut är baserat på en avvägning mellan klubbens ekonomi, vissa rättviseaspekter och rimlighet vad gäller krav på administration.

Så här gör du för att lösa tävlingsavgift

Du betalar in 750:- till Järlas bankgiro 759-0193 och märker med tävlingsavgift + namn. Du betalar innan första tävlingsstart och startavgifter du gjort innan du betalat in tävlingsavgiften återbetalas inte.