Terräng-KM samt 25-mannainfo 4 oktober

Terräng-KM blir sista genrepet och formslipning inför årets 25-manna! UK och lagledare vill se alla på startlinjen.

Tisdag den 4 oktober

18:00             Samling Järlagården
18:05             Tävlingsinfo i stora salen
Ca 18:30        Första start
Ca 20.00        Resultatuppläsning
Därefter 25-manna info

 

Klasser & banlängder
(ett varv är ca 2,3 km)
H10, D10, H12, D12  1 varv
H14, D14, D16           2 varv
H16                            3 varv
H17-39                       4 varv
D 17-39, H 40-49       3 varv
D40-, H 50-               2 varv
D 50-, D 60-, H60-    1 varv

Gemensam start klassvis