Ungdomsserietävling Björkhagen

Idag arrangerade ungdomskommittén Ungdomsserietävling etapp 2 i krets Söder 3. Drygt 160 ungdomar var anmälda och från Järla prick 50. Tomas Björelind var tävlingsledare och lyckades som första? att ordna med polistillstånd för arrangemanget! Klubbarna fick var sin tidsslot och hölls ihop, utan att blanda deltagare från olika klubbar. Endast en deltagare startade varje minut vilket ledde till ett utdraget arrangemang trots det relativt låga deltagarantalet. Klubbarna samlades utanför tävlingsområdet, inklusive tävlingscentrum. I tävlingsområdet säkerställdes att endast 50 deltagare kontinuerligt befann sig på tävlingsområdet, exklusive funktionärer. Vädret var med oss och tävlingen kunde genomföras enligt polistillstånd. Sportsligt och tekniskt höll det högsta klass och vi kunde konstatera att alla kontroller satt där de skulle, tävlingsadministrationen fungerade smidigt och utan klander, funktionärerna hjälpte till och hejade på alla oavsett klubbtillhörighet. Vi levde upp till vår värdegrund – kamratskap, trivsel och rent spel!

Tack till alla som hjälpte till att göra arrangemanget så bra det blev:

  • Tävlingsledare – Tomas Björelind
  • Tävlingsadministration, sekretariat – Henrik Hagwall, Lars Nicander
  • Start – Åsa Börjesson, Karin Folcke
  • Arena – Gustaf Ericson, Tomas Netz, Anders Börjesson
  • Värdar – Matilda Ahlquist, Johanna Sundström, Petra Nicander
  • Utsättare – Per Lembre, Stina Haraldsson, Peter Hemmyr
  • Banläggare – Rolf Karlsson (banor återanvändes från tidigare år)
  • Överföring banor till ny karta – Erik Mattsson

Fler bilder

Comments

  1. Bra jobbat både löpare och funktionärer. U-serien blir väl klubbens största arrangemangsdag i år?

  2. Tack till Lukas Wallhed också som agerade värd.