2021-01-17 söndag kl. 23.00

Järlaspåren dvs. Ängspåret 5,7 km, Skatespåret 1km och Elljusspåret 2.3 km har under kvällen preparerats och på vissa ställen dragits nya vi sidan av det gamla spåret.

Efter det förhållande som råder med relativt lite snö och väldigt många som åkt på spåren under helgen så är spåren ändå åkbara på ängarna. Något sämre på förbindelsevägarna där många har gått och trampat till snön till en hård snö bädd. Svängen runt Badängen kan hoppas över.

Elljusspåret rekommenderas ej för skidåkning även om en del ändå åker där.

Det går att åka från Järlagården ner till Stengärdet. Nu rekommenderas att åka på  så kallade Stockholmsskidor om man har.

Comments

  1. Lars Forsberg says

    Tack Matts André för bra jobb med skidspåren! Super trots avsaknad av snö.
    Kul att Hellasgården för kredit för ditt jobb…..