Archives for maj 2024

Reportage med ungdomarna på Lilla Aktuellt

I förra veckan var Lilla Aktuellt på besök på Järlagården och följde även med på 10-mila.
Se inslaget här.

Järla har minskat energiförbrukningen med 40%!

Hösten 2022 sköt Sveriges elpriser i höjden totalt, delvis på grund av kriget i Ryssland. Järlagården värmdes då av en elpanna så följerna av detta blev kostsamma. 

Med stöd av både Nacka kommun och RF-SISU Stockholm byttes Järlagårdens gamla ineffektiva elpanna ut mot en luft-vatten värmepump.

I april 2023 installerades värmepumpen och den har nu varit i drift i precis ett år och kan utvärdera resultatet.

Under 12-månadersperioden som gått har vi sänkt vår elförbrukning med 24000 kWh jämfört med året innan, motsvarande 39,9% och därmed kraftigt minskat föreningens klimatavtryck. Investeringen bidrar till att vi årligen minskar våra koldioxidutsläpp med 2160 kg (baserat på “Nordisk elmix”). Vi har efter årsskiftet även bytt elavtal till timdebitering samt försöker optimera vår energiförbrukning utefter det. 

Investeringen bidrar inte bara med att vi tagit stora kliv i vårt miljöarbete. Den kraftigt minskade energiförbrukningen gör även verkligt stor skillnad på föreningens energikostnader. Pengar som årligen sparas och därmed istället kan läggas på verksamheten!

   

 

 

Lyckat 10-mila i Nynäshamn genomfört!

I helgen genomfördes året 10-mila på Kvarnängens IP i Nynäshamn (samma som 2018).
Tävlingen bjöd i år på ett förändrat upplägg som innebar nattsträckor för både damer och herrar. 

Damlaget slutade på en väldigt fin 14:e plats. I laget sprang Filipa Rodrigues-Stina Haraldsson-Anastasia Denisova-Märta Ahlquist-Gunvor Hov Höydal-Karolin Ohlsson.
Lag 2: 56
Lag 3: 191 
Lag 4: 216
Lag 5: 233
Herrlaget slutade 36:a. I laget sprang Olle Boström-Per Lindman-Jakob Jansson-Jens Rönnols-Michael Refors-Sergey Fedatsenka-Gustav Netz-Arvid Henriksson-Isaac Hernandez Pindado-Oscar Björck.
Lag 2: 112
Lag 3: 187

På ungdomssidan slutade de tre lagen 103, 174, 231.

Se fullständiga resultat

Se järlas 10-milastatistik

Lag och information inför 10mila

Lagen, boende samt info till löparna

Obs, flera flikar i dokumentet!