Information om årets Julgransförsäljning

Järla Orientering och Skidor säljer julgranar från lördag 10 december och fram t o m fredag 23 december. Julgranarna är en av de viktigaste inkomstkällorna för klubben under året. Vi säljer på 6 platser i Nacka och i Hammarby Sjöstad.

Försäljningen av julgranar kräver en hög uppslutning både från de aktiva, från föräldrar till aktiva barn och ungdomar. Vi har valt platser och försäljningstillfällen med stor omsorg för att det ska bli så stor förtjänst som möjligt, och samtidigt göra försäljningen roligare för alla som är med. Det behövs folk till försäljning, till uppsättning av affischer, transport av julgranar och uppsättning/återställning.

I år fortsätter vi med ett nytt system med webbaserad bokning där Du kan lägga in när och var Du vill jobba i julgransverksamheten. Så här går det till:

  • Vi har öppnat en länk (https://www.jarla.com/intranet), som går till Järlas ”julgransbokningssida” Länken finns även tillgänglig på Järlas vanliga webbsida. Varje medlem skall skapa sitt eget login.
  • På bokningssidan hittar Du alla tillgängliga arbetspass för julgransverksamheten. I den kan Du fylla i vilket (vilka) arbetspass som Du vill jobba på (sälja, dela ut reklam-lappar och/eller hjälpa till med transporter). Du kan förstås bara fylla i där det är tomma rutor. Först till kvarn gä
  • Givetvis kommer det att finnas anvisningar i anslutning till bokningssystemet. Där kan Du också se reglerna för hur många pass Du måste jobba med hänsyn till Din aktivitet i klubben under året. Alla aktiva i klubben fr o m 12 år och uppåt förväntas delta. Kom ihåg också att vi behöver folk till transporter och uppsättning/nedmontering, särskilt Du som avses göra flera pass!
  • I granbokningsschemat kan Du fylla i och om nödvändigt ändra i fram t o m fredag 18 november. Därefter låser vi systemet. Om Du i nödfall sedan behöver ändra måste det gå via julgranskommitté Kontaktuppgifterna finner Du nedan.
  • Om det blir ”tomma rutor” efter den 18 november kommer julgranskommittén att placera in kvarvarande pass på medlemmar som INTE har bokat in sig på
  • Under november lämnas ansvaret över till respektive gruppansvariga (platsansvariga, transportansvarig etc). Då är det med Din gruppansvarige som Du har kontakt med ang praktiska detaljer med vad Du skall göra på respektive pass.

Vid frågor kring detta vänd Dig till julgranskommittén, i första hand Lars Nicander (nicander@siteam.net), Mikael Andersson (mikand2@kth.se), Gustav Grandin (gustav.grandin@telia.com) eller Sara Hektor (sara.hektor@telia.com).

Väl mött!

Gustav Grandin
Julgranskommittén

Comments

  1. Maria Vogel says

    Hej, var i Sickla kommer ni sälja o vilka tider?