Kallelse Årsmöte i Järla Orientering och Skidor

OBS! Årsmötet uppskjutet till 2 april!

Årsmöte i Järla Orientering kommer att hållas den 12 mars kl 14.00 på Järlagården. För den som vill träna orientering före årsmötet så kommer det att finnas orienteringsbanor med start mellan kl 10.00 och 12.00, vinterserien.

Före årsmötet ges en kortare genomgång av resultaten från höstens medlemsenkät, därefter sker utdelning av belöningar samt KM-medaljer följt av årsmötet.

Handlingar till årsmötet
Föredragningslista
Verksamhetsberättelse
Styrelsens förslag till stadgeändring

Välkomna!

Styrelsen i Järla Orientering