Nu bygger vi om förrådet

Under våren kommer vi att göra en välbehövlig upprustning av föreningens uteförråd. 
Det befintliga förrådet kommer att rivas och ett nytt ska byggas, till stora delar av föreningens medlemmar (liknande skotergaraget till höger på bilden). Under vecka 16 kommer det placeras containrar på parkeringen där grejerna som finns i förrådet idag kommer att förvaras. 

Tidsplanen är:
v16 Containeruppställning
v17 Tömma förråd
v18-19 Riva förråd
v20-21 Schakt och gjuta betongplatta
v22- Bygga förråd

Peter Sandström är projektledare. Arbetet genomförs till största del ideellt i en arbetsgrupp bestående av medlemmar. Är du intresserad av att bidra, ta kontakt med Peter peter.sandstrom@stampelgrodan.se

Comments

  1. Ja välkomna att delta. Vi behöver mest personer med lite byggerfarenhet. Men även andra. Arbetet kommer i första han ske på vardagar dagtid.
    Det bör tilläggas att arbetet startar nu under våren och klart blir det förhoppningsvis i höst. Inte tidigare.