Tomas Björelind tilldelas Åke Halls minne

Vid årsmötet tilldelades Tomas Björelind utmärkelsen Åke Halls minne 2017 för sina ledarinsatser i Järla.

Motiveringen lyder:
Tomas är en idrottsledare av den gamla sorten som blir allt mer ovanlig i ideellt föreningsarbete. Tomas insatser i Järla under ett år är helt ovärderliga, bland annat som arenaansvarig för Sicklaloppet, byggansvarig vid Järlas tävlingar, ungdomsledare med mera.

Tomas fortsätter sitt arbete som uppskattad ungdomsledare varje vecka trots att hans barn slutat i Järlas verksamhet. Tomas är en stor resurs och förebild som ledare samt en social tillgång som umgås ledigt med alla och bidrar till god stämning.

Tidigare pristagare av utmärkelsen Åke Halls minne: https://www.jarla.com/klubbinfo/ake-halls-minne/

Comments

  1. Erik Mattsson says

    Väldigt välförtjänt! Stort grattis Tomas!