Archives for januari 2021

Spårinfo 2021-01-14

Klartecken att börja preparera skidspår

Stockholms Stads Idrottsförvaltning har nu idag kl. 12.30 lämnat klartecken att vi får påbörja spår preparering.

Jag går ut ca kl. 14.30 och påbörjar preparering och i första hand då på Ängsspåren och ute på ängarna.

Elljusspåret 2,3 km är det mycket regnvatten från tisdagens regnväder som gjort ”rännilar”. Vissa passager är helt snöfria.

Återkommer ikväll med rapport efter spårning.

 

Skidspårs information 2021-01-07

På grund av Corona läget görs ingen spår preparering tillsvidare.

Stockholms Stads Idrottsförvaltning är huvudman för Elljusspåret 2,3 km med anslutningsspår till Hellasgården samt Gula 5:an, grusslingan söder om Ältavägen.

Stockholms Idrottsförvaltningen meddelade följande den 22 dec 2020:

Enligt direktiv från den centrala stadsledningen i Stockholm, SLK, att de folksamlingar som bildas på och runt våra kommande skidspår ej får driftsättas förrän tidigast i slutet av januari 2021. Orsaken till detta är att vi inte kan ur smittskyddssynpunkt anlägga skidspår som drar till sig besökare och renderar resande i staden.