Archives for januari 2021

Spårinfo 2021-01-29 fredag kl. 18.30 temp -1grC till -3grC under dagen med lite sol.

 

Järla spåren dvs. Ängsspåret 5,7 km, Skatespåret 1km och Elljusspåret 2.3 km

Efter gårdagens snöfall och även fast jag preparerade spåren fram till 16.30 torsdag kväll var det ca 10 cm nysnö i spåren på fredag morgonen. Preparering av Järlaspåren har pågått kontinuerligt under dagen från 10.00 fram till 18.30. Prioriterade att preparera Elljusspåret först idag för att ta hand om nysnön innan den vart nerpackad av gående. Därför vart Ängsspåret lite eftersatt fram till 12.30.

Generellt är spåren bra även om det är en del fukt som tränger upp underifrån så det blir avsnitt som kommer frysa till is eller stöp.

Elljusspåret är lite bättre efter den snö som fallit och har ett spår även om det inte har så djupa spår kanter. Väldigt många har åkt i spåren under fredagen.

Väderleksprognosen säger att det kommer bli en fin vinterdag under lördagen vilket innebär att många skidåkare kommer nyttja spåren. Spåren kommer att frysa till under natten och för att spåren skall hålla under dagen kommer vi inte dra om spåren för än tidigast lördag kväll som planen är nu.

Önskar alla en fin vinterhelg, ut och åk skidor.

Frivilligt spårbidrag kan Swishas på 1234125522.

Spårinfo 2021-01-28 torsdag kl. 16.30 temp -1grC

Järla spåren dvs. Ängsspåret 5,7 km, Skatespåret 1km och Elljusspåret 2.3 km

Under dagen har det varit ihållande lätt snöfall och temperaturen ha legat på -1gr C. Snön som kommit har känts fuktig när den kommer ner på den gamla snön.
Preparering av Järlaspåren har pågått kontinuerligt under dagen från 11.30 fram till 16.30.
Elljusspåret har nu fått lite snö så det har gått att bygga upp en spårbädd på det snöpackade underlaget. Men många har åkt där undertiden jag körde så spårkanterna är lösa.
Generellt behöver alla spår frysa till under natten så vi hoppas på en kall natt.
Prepareringen fortsätter under fredagen.

Frivilligt spårbidrag kan Swishas på 1234125522.

Ängsspåret

 

Skatespåret.

 

Järlagården

Spårinfo 2021-01-26 tisdag  kl. 18.30 temp -1grC

 

Järla spåren dvs. Ängsspåret 5,7 km, Skatespåret 1km och Elljusspåret 2.3 km

Efter den lilla snön som föll under måndagen ( 6-7 cm fuktig snö) har spåren preparerats under tisdagen. Skate spåret och Ängsspåret har tryckts ett antal varv under förmiddagen fram till 14.30.
Från 15.00 så har klassiska spår dragits med snösamlare på Elljusspåret och Ängsspåret fram till 18.30.

På Ängsspåret är snön fuktig med fukt även underifrån, spåren är inte bra. Mycket lösa. En del gräs går igenom.
Elljusspåret inte bra. Tunt med snö vissa bitar med grus som går igenom.

Trots att spåren inte är bra så har det varit många som nyttjat spåren under dagen.
En del utrycker sin tacksamhet trots mindre bra spår.

Nu behövs mer snö. Blir det rejält kallt under natten kanske spåren fryser ihop och blir något hårdare till onsdag morgon.
Så kallade Stockholmsskidor rekommenderas.

Sicklaloppet söker avlönad projektledare

Sicklaloppet siktar framåt! Sicklaloppet är ett löparlopp arrangerat av Järla Orientering som lockar drygt 2000 löpare varje år.

Nu söker vi en projektledare på deltid med ansvar för att leda arbetet med Sicklaloppet 2021.

Uppdraget beräknas till 10% av en heltid (4 tim per vecka) utslaget på helår. Det innebär att under vissa tidsperioder kan det vara mer eller mindre arbete.

Som projektledare är du tillsammans med Sicklaloppsgruppen (6 personer) övergripande ansvarig. Vidare organiserar du arbetet med huvudfunktionärerna, samarbetspartners och håller koll på Sicklaloppets ekonomi.

Vi söker dig som är självgående, ansvarskännande och med erfarenhet av arbete i ideell förening som anställd eller frivilligbasis. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta med större idrottsarrangemang eller annan relevant erfarenhet av att organisera större arrangemang. .

Det här är en bra möjlighet att för dig som vill kombinera projektuppdrag med träning, studier eller annat arbete.

Sicklaloppet har som ambition att fortsätta växa och att vara den årliga stora löparfesten i Nacka för hela familjen med loppen Sicklaloppet 10 km, Sickla gruvlopp, Energiloppet och Lilla Sicklaloppet.

Skicka ett mejl med en motivering varför du passar för uppdraget senast den 20 februari till ehagwall@gmail.com.

Har du frågor så mejla eller ring gärna! 0708-30 33 98

Ewa Hagwall
Styrelsen Järla Orientering

Hemsida Sicklaloppet
Annons projektledare (PDF)

Spårinfo 2021-01-21 torsdag  kl. 15.00

Järla spåren dvs. Ängsspåret 5,7 km, Skatespåret 1km och Elljusspåret 2.3 km.
Spåren är nu slask vatten och is, är ej åkbara efter onsdagens regn och varma väder +4grC.
Elljusspåret är bara is och är ej ens gångbart utan dubbskor.
Nu behövs först kyla och sedan snö, ett önsketänkande kanske.

Stengärdet från södra sidan

Stengärdet från norra sidan.

Tre stackars turister som hyrt skidor på Hellasgården

Spårinfo 2021-01-19 tisdag kl. 13.00

StengärdetJärla spåren dvs. Ängsspåret 5,7 km, Skatespåret 1km och Elljusspåret 2.3 km

Spåren på ängarna är fortfarande åkbara. Vissa genomslag kan förekomma. Förbindelsevägarna mellan ängarna är isiga. Hoppa över slingan runt badplatsen.

Elljusspåret avrådes att åka. Spårbädden är väldigt isig på delen i skogen och inga spår, delen som går längs ängarna är något bättre.

Nu blir vädret mildare och ingen preparering kommer att utföras förrän vädret slår om till kallare och helst att det kommer mer snö.

Temperaturen på Stengärdet kl 13.00 var i luften +1,3grC  och i snön-0,4grC . Lite tips för den som skall valla.

2021-01-17 söndag kl. 23.00

Järlaspåren dvs. Ängspåret 5,7 km, Skatespåret 1km och Elljusspåret 2.3 km har under kvällen preparerats och på vissa ställen dragits nya vi sidan av det gamla spåret.

Efter det förhållande som råder med relativt lite snö och väldigt många som åkt på spåren under helgen så är spåren ändå åkbara på ängarna. Något sämre på förbindelsevägarna där många har gått och trampat till snön till en hård snö bädd. Svängen runt Badängen kan hoppas över.

Elljusspåret rekommenderas ej för skidåkning även om en del ändå åker där.

Det går att åka från Järlagården ner till Stengärdet. Nu rekommenderas att åka på  så kallade Stockholmsskidor om man har.

Spårinfo 2021-01-16 kl 23.30

Järla spåren dvs. Ängspåret 5,7 km, Skatespåret 1km och Elljusspåret 2.3 km har under kvällen preparerats efter dagens alla skidåker.

Relativt bra spår på ängarna. Något sämre på förbindelsevägarna där många har gått och trampat till snön till en hård snö bädd.

Hoppas på att spåren kommer att frysa ihop under natten så kommer det bli bra spår även under söndagen.

Elljusspåret är mestadels en hårdtrampad snö bädd, har försökt att dra ett spår men det behövs mer snö att jobba med för att få till ett spår. Elljusspåret rekommenderas ej tillsvidare för klassisk åkning möjligen går det att köra skate.

Väldigt många har varit ute och provat på våra spår under lördagen dagen. Roligt!

Spårinfo 2021-01-14 kl 22.30

Ängspåret 5,7 km och Skatespåret 1km har under eftermiddag kväll fram till 22.00 preparerats. Bra spår på ängarna med mycket snö. Något sämre på förbindelsevägarna där många har gått och trampat till snö till en hård snöbädd. Stöp/rännilar på några passager.
Efter som det ännu är rätt lös snö för stavfäste så rekommenderas den större storleken trugor på stavarna.

Lämna er kommentar hur spåren är på Skidspår.se under anläggning Hellasgården.

Ut och åk skidor i helgen men håll avstånd. Tänk på Corona.

Hälsningar

Matts

Nacka kommun tackar oss i Järla

Vid decembermötet i kommunens fritidsnämnd godkändes fortsatt ekonomiskt stöd till Friska Nacka och ordförande Gunilla Grudevall-Steen (L) lät anteckna följande för hela nämnden:

”Vi vill från Fritidsnämnden rikta ett stort tack för det fina och fantastiska arbete ni gör med ett Friskare Nacka. Vi ser hur oerhört uppskattat detta blivit av Nackaborna, responsen har varit överväldigande, många är ute och rör på sig och hittar nya platser. Ett roligt sätt att lära sig nytt om Nacka och samtidigt få motion och frisk luft. Och dessutom en trevlig aktivitet som går att genomföra trots Covid.

Återigen ett stort o varmt tack”