Julgransförsäljningen – boka dina tider nu!

Hej alla Järlamedlemmar!

Under de två senaste veckorna har listor hängt uppe på Järlagården för tecknande av pass. Många har tecknat sig och följt instruktionerna till punkt o pricka! Det tackar vi verkligen för.

Ni som bokat in er på pass kommer under snar framtida att bli kontaktad av platsansvarig för de pass du bokat in dig på. I vissa fall kommer du att erbjudas komma på en genomgång/träff i andra fall kommer endast instruktioner att mailas ut. Till er som bokat granförsäljningspassen sist på dagarna, kommer få instruktioner om hur ni ska göra för att banka kontanterna.

Jag har i efterhand insett att medlemslistan som hängdes upp inte till 100% stämde överens med verkligheten. Men alla medlemmar borde veta med sig vilken kategori man tillhör…

3 pass – Om medlem tillhör Elitgruppen
2 pass – Om medlem startat i fler än 5 tävlingar under året (Gäller även direktanmälan)
1 pass – Övriga medlemmar samt medlemmar som kvalificerar sig för 3 el 2 men som under året haft ett eller fler huvuduppdrag i klubben.

I vissa fall har det varit lite klurigt att läsa vem som tecknat sig, i andra fall har man tecknat flera personer i samma ruta. I något fall skrev man in en bokning där vi inte haft något pass. Jag har försökt klura ut vad som plitats ner i bokningsschemat och uppdaterat det digitalt i Excel. I vissa fall har jag fördelat ut pass inom familjerna så inte en familjemedlem står som obokad och en annan som överbokad. Ni får självklart byta inom familjerna om så önskas.

Vi har idag 158 bokade pass av de ~350 som vi behöver.

En hel del medlemmar har missat att boka upp sig på några pass överhuvudtaget, andra kan ha en förändring i kategori. Titta därav i listan för antal pass ni bör boka upp dig på. Vad jag kan se idag så saknas ett 15 tal från Elitgänget o ett 30 tal obokade medlemmar som borde boka 2 pass. För er föräldrar som har barn som deltar i verksamheten och inte idag finns med i listan, maila ert och ert barns namn samt vilket pass ni vill boka in er på.

Ni som är platsansvariga måste också boka in er på pass. I vissa fall där ert ansvarsområde är fullbokat, får ni boka in på något annat ställe, eller byta med någon som redan bokat hos er.

Barn under 12 kan bokas på 1 pass men då bör även förälder bokas på samma. Barn över 12 bokas precis som övriga på pass, men bör bokas så att förälder eller annan närstående vuxen är bokad på samma tid/plats.

Vi har medlemmar som bor på annan plats än Stockholm/Uppsala. I de fall där jag tror att medlem kommer hem till Stockholm till jul (skolterminen avslutas före jul) är de uppsatta, i övriga fall inte.

Hör av er om inte listan stämmer, så uppdaterar jag den gärna!

Till er som vi idag saknar i listan eller som behöver boka på ytterligare pass:
Möjlighet finns att maila in önskemål till granar@jarla.com absolut senast tisdag 28 oktober kl 20:00
(Först till kvarn gäller – Alltså ingen garanti att man får de pass man önskar!)

Efter det kommer jag att placera ut er på resterande obokade pass. Jag börjar då att schemalägga er som tillhör kategori 3 pass och 2 pass osv.

Byta redan bokade pass:

Om du blivit bokad på ett pass som du av någon anledning INTE kan på:

  1. Tag kontakt med en person som är bokad på ett pass du kan jobba på och fråga om det går att byta.
  2. När du fått ok på bytet – Maila till granar@jarla.com och informera om vilka personer som byter och vilka pass det gäller.
  3. Vänta på ett svarsmail från granar@jarla.com eller från sara.hektor(at)telia.com att det är noterat och ändrat.

Nedan finner du länk till de sammanställningar av de idag bokade pass för granförsäljningen. Det finns två filer:

Granschema v43, 2014: Här finns alla pass som kan bokas (Den som satt uppsatt på Järlagården för bokning) Det är de vita rutorna utan namn som finns kvar att boka på. Notera att det är 3 blad i Excelboken!

Namnlista 2014 bokade pass: Hur många pass du förväntas boka upp dig på.

Tack än en gång till er alla som redan bokat upp er! Ni har förenklat vårt arbete i Grankommittén avsevärt. Nu väntar vi bara på att få resten av passen bokade, så vi alla kan planera för en lugn och trivsam jul!

Hälsningar
Schemaansvarig Sara Hektor

 

Comments

  1. Bullmorsan says

    Ett litet förtydligande!
    För er som vill sälja FLER pass än vad ni blivit tilldelade, få självklart skriva upp er på fler pass 🙂

    /BM