Ledare

Järlas barn och ungdomar tränas av en grupp tränare med stöd av flera hjälpledare (föräldrar till barn och ungdomar i respektive grupp).

Våra ledare och tränare i ungdomsverksamheten

Sammankallande ungdomskommittén:
Åsa Börjesson e-post

Grupp 1 (grön-vit nivå, 7-9 år):
Michael Ahlquist e-post
Henrik Hagwall
Lars Nicander

Grupp 2 (vit-gul nivå, 9-11 år):
Åsa Börjesson e-post
Tomas Björelind
Petra Nicander

Grupp 3 (gul-orange nivå, 12-14 år):
Gustaf Ericson e-post

Grupp 4 (orange-violett nivå, 14-16 år):
Johanna Sundström e-post
Matilda Ahlquist