Avgifter

Vad kostar det att tävla?

Järla Orientering bekostar ordinare startavgift för ungdomar. Normalt kostar det ca 60 kr att anmäla sig till en tävling för ungdomar upp till 16 år.

Gör man en sen anmälan, så kallad efteranmälan, normalt ett par dagar innan tävlingen bekostar man extrakostnaden själv. Efteranmälningsavgiften är oftast 50 % tillägg på ordinarie avgift.
Information om anmälningsdatum kan du hitta på tävlingens Eventorsida.

Om man inte startar så betalar man hela startavgiften och eventuell efteranmälningsavgift själv (oavsett orsak).
Om man inte har egen sportidentpinne så betalar man brickhyra själv.

Avgifter som man betalar själv dras från ditt medlemskonto.