Ledare

Järlas barn och ungdomar tränas av en grupp ledare med stöd av flera hjälpledare (föräldrar till barn och ungdomar i respektive grupp).

Våra ledare och tränare i ungdomsverksamheten

Sammankallande ungdomskommittén:
Henrik Hagwall e-post

Grupp 1 (grön-vit nivå, 7-9 år):
Michael Ahlquist e-post
My Heindrup
Erik Norrman
Emelie Holmström

Grupp 2 (vit-gul nivå, 9-11 år):
Henrik Hagwall e-post
Tomas Björelind 
Tomas Netz
Anna Self

Grupp 3 (gul-orange nivå, 12-14 år):
Åsa Börjesson e-post
Gustaf Ericson
Petra Nicander

Grupp 4+5 (orange-svart nivå, 14-19 år):
Matilda Ahlquist e-post
Johanna Sundström
Don Staudte
Lars Nicander