Archives for februari 2018

Beslut och val vid årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ där medlemmarna bestämmer inriktningen på verksamheten och styrelsen redovisar det gångna verksamhetsåret.

Vid årsmötet 18 februari redovisade styrelsen 2017 års verksamhet genom verksamhetsberättelsen och bokslutet vilka godkändes av årsmötet.

Två motioner hade kommit in till årsmötet, båda av Jan-Erik Wiberg. Den första vara ett förslag att Järla ska ta fram en mountainbikeorienteringskarta för Nackareservatet och den andra ett förslag att årsmötet ska ligga i mars i stället för i februari. Årsmötet beslutade om avslag för båda motionerna.

Tack vare den goda ekonomin i föreningen hade styrelsen lagt fram två egna förslag. En om gratis startavgifter för alla medlemmar och en om att städning av Järlagården ska skötas av en städfirma. Årsmötet röstade först om hur många av styrelsens förslag som skulle kunna bifallas vilket blev en. Därefter beslutade årsmötet att bifalla förslaget om extern städning vilket kommer att igångsättas senare under 2018.

Då styrelsens förslag om gratis startavgifter för alla på så sätt aldrig kom upp till diskussion eller beslut fick styrelsen istället ett uppdrag om att komma med ett nytt förslag i ämnet vid nästa årsmöte.

Vidare beslutade årsmötet att samma medlemsavgifter ska gälla 2019 som för 2018 och att bestämmelserna för startavgifter i tävlingar ska vara desamma som nuvarande.

Slutligen gjordes val till styrelsen och andra centrala funktionärer. Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag:

Ordförande 1 år:
Fredrik Brandhorst (omval)

Ledamöter 2 år:
Leif Lundin (omval) Oscar Wiberg (omval) Gunilla Kreiss (nyval)

Suppleant 1 år:
Stina Haraldsson (nyval)

Erik Mattsson, Ola Henriksson och Emil Wipp har 1 år kvar på sin mandatperiod

Revisor 1 år:
Jan-Erik Wiberg (omval)

Revisorssuppleant 1 år:
Olle Boström (omval)

Valberedning 1 år:
Anders Asplund (omval), Peter Hemmyr (omval), Anna Forsberg (nyval)

 

/Fredrik Trahn

Resultat Skid-KM 2018

Ikväll arrangerades Järlas klubbmästerskap i skidåkning. Stilen var klassisk och individuell start tillämpades. 

Vi hade 36 startande skidåkare i tio olika klasser. Tävlingen genomfördes på Saltis konstsnöspår, på en kilometerlång bana. 

Kul att så många dök upp och ville vara med! Tack till alla tävlande och grattis!

Tack också till Linus Wretblad med familj som tog initiativet till tävlingen och ordnade varm dryck!

Resultatlista.

Spår info tisdag den 20 februari 2018 kl. 12.00

Solsken och minus 4o C helt perfekt skidväder.

Den lilla snön ca 5 cm som kom fram till måndag morgon var det som behövdes för att det skulle gå att gå ut att preparera spåren under måndag. Preparerade spåren under måndag eftermiddagen och kväll.

Resultatet blev åkbara spår runt Elljusspåret och mycket bra på Ängsspåret.

Elljusspåret  2,3 km är åkbart men på vissa sträckor i skogen med tallbestånd är det lite sämre med snö. Saxbacken är som vanligt inte bra. Varning för att grus är framme i hela backen.

Ängsspåret 5,7 km. Bra spår på ängarna och helt ok även på vägarna. Ända problemet Badängen på vägen efter utförslöpan där det är grus framme. Rekommenderar att man hoppar över svängen runt Badängen.

Skatespåret 1 km är preparerat och spår bädden har nu fryst ihop under natten och lite hårdare. Har även pistat lite på sjön för den som vill prova där.

En vädjan till alla som skall löpträna är att undvika att springa i Elljusspåret tills vidare. Försök att välj alternativa vägar. Gäller även anslutningsspåren ( upp och nerfarten) vid Järlagården.

10 dygns prognosen visar minusgrader in i nästa vecka så för sportlovet ser det ut som det kan bli skidföre.

//Matts Andrée

Valberedningens förslag till årsmötet

Valberedningen har följande förslag till Järlas årsmöte söndag 18 februari 2018:

Ordförande 1 år:
Fredrik Brandhorst (omval)

Ledamöter 2 år:
Leif Lundin (omval) Oscar Wiberg (omval) Gunilla Kreiss (nyval)

Suppleant 1 år:
Stina Haraldsson (nyval)

Erik Mattsson, Ola Henriksson och Emil Wipp har 1 år kvar på sin mandatperiod

Revisor 1 år:
Jan-Erik Wiberg (omval)

Revisorssuppleant 1 år:
Olle Boström (omval)

 

Valberedningen
Anders Asplund och Peter Hemmyr

Järla Skid-KM tis 20 feb 18:00

 
Välkommen att delta i Järla Skid-KM!

Vi vill gärna ha din föranmälan i Eventor så att vi vet hur många vi blir. Där kan man också ange samåkningsmöjlighet från och till Järlagården. 

Anmäl dig på eventor med denna länk, mer info nedan. 

Plats: Saltsjöbadens GK, Konstsnöspåret 

Samling: 18:00 Järlagården för samåkning, alternativt 18:15 konstsnöspåret

Första start: 18:30

Intervallstart, klassisk åkning. 

Klasser sätts ihop efter anmälningsläget, men potentiellt följande klasser och sträckor:

HD10 ca 2 km, 2 varv
HD12 ca 2 km, 2 varv
HD14 ca 3 km, 3 varv
HD16 ca 5 km, 5 varv
HD21 ca 10 km, 10 varv 

Om minst tre anmälda 40 år eller äldre kan det bli klasser för HD40 och uppåt, ca 10 km, 10 varv. 

Ange födelseår vid anmälan. 

Minst 10 anmälda för att tävlingen ska bli av.

Klubben står för del av spåravgiften, resten debiteras medlemskonto, preliminärt 30 kr per åkare. 

Tävlingsledare: Linus Wretblad, 070-9709983, linusw@hotmail.com

Dokument till årsmötet

Här publiceras handlingar inför föreningens årsmöte söndagen den 18 februari, kl. 13.00, på Järlagården.

Verksamhetsberattelse-2017_uppdaterad

Motion 1 och 2

Medlemsavgifter 2019

Fria startavgifter

Stadning Jarlagarden

Kallelse till årsmöte

Härmed kallas till Järla Orientering och Skidors årsmöte söndagen den 18 februari kl. 13:00 i Järlagården.

Dokument inför årsmötet kommer att finnas tillgängliga på Järlas hemsida samt på årsmötet.

Årsmötet föregås av gemensam OL-träning med start kl. 10:00 och servering av semlor från ca kl. 12:30. Årets utmärkelser delas ut innan årsmötet påbörjas.
Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 11 februari.

Kom och påverka!
/Styrelsen

Nya Brantaste-gruppen igång

Nu har en ny grupp för Stockholms Brantaste 26 maj bildats och dragit igång arbetet inför årets tävling. Samordnare för gruppen är Emil Wipp, i övrigt är det många från fjolårets grupp som är med men i år med ett helt annat upplägg och organisation.

Fokus för gruppens arbete är i princip på två områden:
1. Få så många deltagare som möjligt.
2. Göra ett så bra arrangemang på tävlingsdagen som möjligt.

Brantaste har i år ingen tävlingsledare utan Emil Wipp är samordnare och fördelar gruppens arbete som är strikt uppdelat och platt organiserat.

Brantaste-gruppen 2018:

Emil Wipp, samordning
Micke Refors, tävlingsdagen IT
Mattias Millinger, tävlingsdagen arena och bana
Oscar Björk, träningsserie
Erik Berzell, information/marknadsföring
Jonas Andersson, information/marknadsföring
Karolin Ohlsson, support
Jens Rönnols, support