Årsmöte 2014

Årsmöte 2014 för Järla Orientering och Skidor kommer att hållas torsdagen den 20 februari kl.19.30 på Järlagården.

Eventuella motioner skall lämnas in till styrelsen senast tre veckor före årsmötet, dvs. den 30 januari. Kallelse med dagordning kommer i början av februari och handlingar inför årsmötet kommer att finnas tillgängliga på hemsidans dokumentarkiv bland skyddade dokument.

Årsmötet föregås av gemensam löpträning kl. 18.00 och därefter blir det semlor.

Kom och påverka!

Välkommen!
/Styrelsen