Clas Skogholm avtackad

Clas SkogholmEfter sex år som Järlas kanslist har nu Clas Skogholm gått i pension. Han avtackades av ordförande Fredrik Brandhorst vid träningen i tisdags.

Clas har på ett förtjänstfullt sätt på deltid ansvarat för Järlas allmänna klubbadministration uthyrning av Järlagården, medlemskonton och viss bokföring.

I fortsättningen kommer kansliet deltid att vara bemannat av Jörgen Sonesson som bland annat kommer att vara på plats på tisdagskvällar.