Järlas styrelse 2016

styrelsen

Vid årsmötet 6 mars redovisades verksamhetsåret 2015 och styrelsen för 2016 valdes. Styrelsen består i år av Fredrik Brandhorst (ordförande), Michael Refors, Erik Mattsson, Hans Holmberg, Peter Sandström, Leif Lundin och Love Alm. En plats i styrelsen är fortfarande vakant.

Förteckning över Järlas samtliga kommittéer och valda funktionärer:
www.jarla.com/klubbinfo/kommitteer