Nya styrelsen 2015

styrelsen

I går valdes den nya styrelsen för 2015 vid det extra årsmötet. Årsmötet gick helt på valderedningens förslag och valde Fredrik Brandhorst till ordförande för 1 år. Som nya i styrelsen valdes Mikael Refors, Peter Sandström och Love Alm in. Stefan Ljungdahl, Christian Kollberg och Jan Glevén (i förtid) avslutade sina uppdrag i styrelsen.

Årsmötet godkände styrelsens förvaltningsberättelse och årsredovisning för 2014 samt förslaget om oförändrade medlemsavgifter för 2016.

Alla handlingar för årsmötet finns under ”skyddade dokument”.

Samtliga val:

Ordförande 1 år: Fredrik Brandhorst (omval)

Tre ledamöter 2 år: Mikael Refors (nyval) Erik Mattsson (omval) Hans Holmberg (omval)

Fyllnadsval 1 år efter avhopp av ordinarie ledamot Jan Glevén: Peter Sandström (fyllnadsval)

En styrelsesuppleant 1 år: Love Alm (nyval)

1 år kvar i styrelsen har Leif Lundin samt en vakant plats för en kvinna. Den vakansen förslås kvarstå tills dess att den är tillsatt.

Revisor 1 år: Jan-Erik Wiberg (omval)

Revisorssuppleant 1 år: Ragnar Lindgren (omval)

Valberedning 1 år: Anders Asplund, ordförande och sammankallande (nyval) Axel Mattsson (omval) Fredrik Trahn (nyval)