Valberedningen informerar: Förslag på kandidater för val till styrelsen tas emot fram till 31 januari

styrelsen

Delar av Järlas nuvarande styrelse.

På årsmötet 21 februari ska val till styrelsen göras. Valberedningen tar emot förslag på namn till styrelseposterna fram till 31 januari.

Styrelsen består idag av 1 ordförande, 6 ordinarie ledamöter (1 vakant) och 1 suppleant. Vid årsmötet ska följande väljas:

1 ordförande för 1 år
3 ledamöter för 2 år
1 suppleant för 1 år

De i styrelsen idag vars mandatperiod går ut har samtliga meddelat att de finns tillgängliga för omval: Fredrik Brandhorst som ordförande, Leif Lundin och Peter Sandström som ledamöter och Love Alm som suppleant. Årsmötet har tidigare godkänt 1 vakant plats i styrelsen. Valberedningen arbetar med att tillsätta den.

De i styrelsen som har 1 år kvar på sin mandatperiod är Michael Refors, Hans Holmberg och Erik Mattsson.

Valberedningen tar emot ytterligare förslag på namn för val till styrelsen fram till 31 januari.

 

/Valberedningen
Anders Asplund, anders.Asplund@coor.com
Fredrik Trahn
Axel Mattsson