Valberedningen informerar: Hur vill du utveckla Järla i framtiden?

fredrik_b

Ordförande Fredrik Brandhorst.

Hur vill du utveckla Järla i framtiden? Ska Järla ta ytterligare ett kliv mot att bli en av världens bästa orienteringsklubbar och isåfall hur? Ska vi satsa ännu mer på elitverksamhet och ska vi satsa ännu mer på barn- och ungdomsverksamhet? Eller vill du att vi ska satsa ännu mer på bredd- och motionsverksamhet? Hur ska vi utveckla Järlagården till ett modernt orienteringscentrum och hur ska vi satsa på våra arrangemang och rekrytering? Hur ska vi driva skidverksamheten?

Möjligheterna för dig som enskild medlem att vara med och påverka och bestämma är stor. Att ha ett funktionärsuppdrag, sitta med i en kommitté eller i styrelsen eller lämna förslag till årsmötet är några sätt.

Valberedningen ansvarar för att ta fram förslag till 2016 års styrelse och valberedningen tar nu emot förslag på namn på ledamöter till styrelsen fram till 31 januari. Du kan föreslå dig själv eller någon annan som du tycker är bra att föra fram din åsikt på hur vi ska driva och utveckla Järla i framtiden.

Vid årsmötet för Järla Orientering 21 februari ska följande väljas till styrelsen:

* 1 ordförande för 1 år.
* 3 ledamöter för 2 år.
* 1 suppleant för 1 år.

Vidare ska också 1 revisor och 1 revisorssuppleant väljas för 1 år och 3 ledamöter i valberedningen för 1 år.

Järlas styrelse och kommittéer idag: www.jarla.com/klubbinfo/kommitteer

 

Har du förslag på namn till styrelsen så kontakta valberedningen nedan:

Anders Asplund, valberedningens ordförande: anders.asplund@coor.com
Fredrik Trahn
Axel Mattsson