Valberedningen informerar inför årsmötet

klubbanyVid årsmötet för Järla Orientering 15 februari ska valen för den nya styrelsen göras. De som ska väljas är:

1 ordförande för 1 år
3 ledamöter för 2 år
1 suppleant för 1 år

I den nuvarande styrelsen har mandatperioden löpt ut för Fredrik Brandhorst som ordförande, Erik Mattsson, Hans Holmberg, Stefan Ljungdahl som ledamöter och Christian Kollberg som suppleant.

Fredrik Brandhorst, Erik Mattsson och Hans Holmberg har meddelat att de finns tillgängliga för omval medan Stefan Ljungdahl och Christian Kollberg har avsagt sig omval.

Ett år kvar av sin mandatperiod i styrelsen har Leif Lundin och Jan Glevén där Jan Glevén har meddelat att han vill avsluta sitt uppdrag ett år i förväg.

En ordinarie plats i styrelsen är sedan tidigare vakant.

Vidare ska val av revisor och revisorsuppleant samt valberedning göras vid årsmötet.

Valberedningen kommer närmare årsmötet att presentera sitt förslag av den nya styrelsen.

 

/Valberedningen, Peter Sandström