Valberedningens förslag till årsmötet

Valberedningens förslag till årsmötet:

Ordförande 1 år:
Fredrik Brandhorst (omval)

Tre ledamöter 2 år:
Mikael Refors (nyval)
Erik Mattsson (omval)
Hans Holmberg (omval)

Fyllnadsval 1 år efter avhopp av ordinarie ledamot Jan Glevén:
Peter Sandström (fyllnadsval)

En styrelsesuppleant 1 år:
Love Alm (nyval)

1 år kvar i styrelsen har Leif Lundin samt en vakant plats för en kvinna. Den vakansen förslås kvarstå tills dess att den är tillsatt.

Revisor 1 år:
Jan-Erik Wiberg (omval)

Revisorsuppleant 1 år:
Ragnar Lindgren (omval)

Valberedning 1 år:
Anders Asplund, ordförande och sammankallande (nyval)
Axel Mattsson (omval)
Fredrik Trahn (nyval)

 

/Peter Sandström, valberedningens ordförande