Anmäl dig som funktionär till Sicklaloppet

 

Du kan nu själv välja funktionärsuppdrag till Sicklaloppet på Järlas intranät. Följ den här länken och anmäl dig redan idag, så underlättar det planeringen:
https://www.jarla.com/intranet/index.php

 

Söndagen den 17 september är det dags för Sicklaloppet igen. Det är en aktivitet som ger Järla ett rejält tillskott i kassan, så det är av största vikt att alla bidrar till att fortsätta att göra dagen till en härlig löparfest. http://www.sicklaloppet.se/

Även i år kommer vi att arrangera tre lopp – Sicklaloppet, Lilla Sicklaloppet och Sickla Gruvlopp.

För att vi skall klara arrangemanget krävs att så gott som alla medlemmar hjälper till söndagen den 17 september. Du kan också få uppgifter före loppet – t ex att packa deltagarkuvert eller att lämna ut deltagarkuvert.

  • Ca 220 funktionärer ska på fötter en och samma dag.
  • Alla medlemmar från 12 år och uppåt hjälper till med loppen. Funktionärer i trafiken ska helst vara minst 18 år.
  • Föräldrar, som inte själva är medlemmar, får såklart också ställa upp.
  • De medlemmar som har förhinder den 17 september ställer upp med arbete före eller efter loppen.

De medlemmar som blivit kontaktade av en huvudfunktionär och lämnat besked om deltagande har jag själv lagt in i anmälningssystemet. Det är ändå bra att du dubbelkollar, så att du har hamnat på rätt uppdrag.

Har du frågor kan du skriva eller ringa till mig, så ska jag försöka besvara dem.

Hälsningar
Stefan Ljungdahl, funktionärsansvarig Sicklaloppet
sicklafunktionar@gmail.com
070-607 73 78

Extra årsmöte 29 mars

Järla Orientering och Skidor kommer att hålla ett extra årsmöte söndagen den 29 mars 16:00 i Järlagården.

Dagordning, valberedningens förslag samt styrelsens förslag till medlemsavgifter för 2016 finns här.

Årsredovisning  kommer att finnas i dokumentarkivet under Skyddade dokument.

Kom och påverka!

/Styrelsen

Årsmöte 2015

klubbaHärmed kallas till Järla Orientering och Skidors årsmöte söndagen den 15 februari 12:30 i Järlagården.

Dagordning, förslag till medlemsavgifter för 2016 samt motion till årsmötet finns här.

Verksamhetsberättelse finns i dokumentarkivet under Skyddade dokument. Årsredovisning  kommer inom kort att finnas där också.

Årsmötet föregås av gemensam OL-träning kl. 10.00 och därefter blir det semlor.

Kom och påverka!

/Styrelsen

Årsmöte 2015

Årsmöte 2015 för Järla Orientering och Skidor kommer att hållas söndagen den 15 februari kl.12.30 på Järlagården.

Eventuella motioner skall lämnas in till styrelsen senast tre veckor före årsmötet, dvs. den 25 januari. Kallelse med dagordning kommer i början av februari och handlingar inför årsmötet kommer att finnas tillgängliga på hemsidans dokumentarkiv bland skyddade dokument.

Årsmötet föregås av gemensam orienteringsträning och därefter blir det semlor.

Kom och påverka!

Välkommen!
/Styrelsen

Järla Orientering är en Utmärkt Förening

Utmärkt Förening

Järla Orientering utsedd till Utmärkt Förening i Nacka

Föreningens styrelse samt de olika kommittéerna har under året arbetat för att bli certifierat som Utmärkt Förening. Syftet med certifieringen är att genomlysa föreningens hela verksamhet samt sätta mål, aktivitet och kontrolldatum för de olika kommittéerna och deras respektive verksamhetsområden. Respektive kommittés verksamhet har också avpassats för att stämma överens med föreningens verksamhetsidé, vision och värdegrund.  Vidare har ett antal policies arbetats fram vad gäller jämställdhet, mobbning, alkohol och droger, skadeförebyggande arbete, ledarutveckling samt ungas deltagande och inflytande. Länk till policies hittar du här.

Att Järla Orientering uppnått certifiering som Utmärkt Förening uppmärksammades i samband med Nacka kommuns föreningsledarträff i helgen och arbetsgruppen fick motta diplom från representanter från Nacka kommun samt SISU Idrottsutbildarna Stockholm.

Sicklaloppet – Funktionärslista

sicklaloppet_liggande

Här är den slutgiltiga funktionärslistan för Sicklaloppet, Lilla Sicklaloppet och Sickla Gruvlopp.

Funktionärslista uppdaterad 20 september

Många har fått dubbla uppdrag, så det kan vara bra att ha cykel för snabb förflyttning.

OBS! Vi har mycket att iordningställa på arenan på Marcusplatsen på söndagsmorgonen. Vi börjar bygga målfålla och sätter upp reklamvepor och skyltar redan klockan fem. Kom och hjälp till, så går det lite snabbare. Tänk också på att stanna kvar och hjälpa till med att riva arenan efter loppen.

/Stefan
070 607 73 78

Kontrollera din e-postadress

Järlas nyhetsbrev (idag JIF-info) kommer att förnyas. Varje medlem kommer med automatik att få nyhetsbrevet skickat till den e-postadress som är angiven i medlemsregistret, IdrottOnline.
För att du inte ska gå miste om väsentlig information är det viktigt att du nu kontrollerar att du har aktuella uppgifter i Järlas medlemsregister.

Här är en länk till medlemmarnas aktuella e-postadresser i registret: epostadresser juli 2014

Såhär gör du för att själv ändra dina uppgifter i IdrottOnline:

  1. Gå till http://www4.idrottonline.se/default.aspx?id=269203
  2. Logga in via hänglåset uppe till höger på sidan och ange samma användarnamn och lösenord som i Eventor.
  3. Klicka på fliken Min sida som visas överst på sidan.
  4. Välj Redigera personinfo till vänster.
  5. Gör dina ändringar och glöm inte att spara.

Om du inte lyckas med att själv ändra dina uppgifter, kan du skicka de nya uppgifterna till stefan.ljungdahl@fatabur.se, så hjälper jag dig.

/Stefan

 

 

 

Fredrik fick förnyat förtroende

Christian Kollberg, Erik Mattsson, Fredrik Brandhorst, Leif Lundin och Stefan Ljungdahl. Hasse Holmberg och Jan Glevén saknas på bilden.

Christian Kollberg, Erik Mattsson, Fredrik Brandhorst, Leif Lundin och Stefan Ljungdahl. Hasse Holmberg och Jan Glevén saknas på bilden.

På torsdagskvällen hölls årsmöte i Järla och Fredrik Brandhorst fick förnyat förtroende som klubbens ordförande. Jan Glevén och Leif Lundin valdes om för en period av två år och Christian Kollberg omvaldes till suppleant på ett år. I styrelsen ingår också Hasse Holmberg, Erik Mattsson och Stefan Ljungdahl – alla tre har ett år kvar av sin mandattid.

Valberedningen har gjort allt för att hitta en kvinna som ordinarie ledamot i styrelsen, men har ännu inte fått någon att ställa upp. Därmed finns det nu en plats ledig i styrelsen. Det behövs fler kvinnor i  ansvarsfunktioner i Järla!

Gustav Grandin utsågs till årsmötets ordförande. Årsmötet föregicks av träning och utdelning av KM-medaljer. Ett femtontal medlemmar deltog i mötet.

Årsmöte 2014

klubbaHärmed kallas till Järla Orientering och Skidors årsmöte torsdagen den 20 februari 19:30 i Järlagården.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning samt styrelsens förslag till medlemsavgifter för 2015 kommer inom kort att finnas i dokumentarkivet under Skyddade dokument.

Årsmötet föregås av gemensam löpträning kl. 18.00 och därefter blir det semlor.

Kom och påverka!

/Styrelsen

Dagordning 20 feb 2014