Beställ dina Järlakläder via Trimtex webshop

klader_trimtex

Nu går det att beställa Järlakläder via Trimtex webshop.
Länk: http://www.teamorder.se/login
Teamkod: jarla2014

Webshoppen är öppen till den 6 mars. Leverans beräknas ske under vecka 14.

Vi har nyligen slutit ett nytt treårsavtal med vår befintliga leverantör Trimtex.
Några punkter att uppmärksamma är:

– Vi har lyckats förhandla fram väsentligt bättre priser på vissa produkter. T ex så kostar nu  ”tävlingsblusen” , Speed LZR, endast 350:-
– För att få ihop minimiantalet beställningar  har vi valt att minska antalet produkter. T ex kommer endast en overall finnas i sortimentet (Advance)
– För att förenkla har vi gått över till enbart lasertryckta klädprodukter. En konsekvens är att vissa färgdetaljer ej går att trycka via laser och vi har därför   tagit bort en del ”icke svartvita detaljer”
– Givet de prissänkningar vi fått har vi gått med på att ge Trimtex loggor lite större utrymme på vissa av våra produkter
– Leverans av beställda varor kommer att ske till beställarens hemadress. Trimtex debiterar 120:- för denna tjänst som ej går att välja bort. (Om du vill beställa endast en produkt föreslår vi att du går lägger din beställning via annan Järlaits beställning)
– Web-shopen kommer att aktiveras inom kort. Se vidare information via hemsidan.

Klädkommittén