Kort rapport från årsmötet


Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ där medlemmarna bestämmer inriktningen på verksamheten och styrelsen redovisar det gångna verksamhetsåret. Förutom att verksamhetsberättelse samt bokslut för det gångna året redovisades och godkändes

Styrelsens förslag om att ha fria starter även för vuxna gör att uppmuntra medlemmar, stimulera ökat tävlande och minska den ekonomiska administrationen gick igenom.
Beslutet gäller redan från vårsäsongen 2019.

Motionen rörande Järlagårdens uthyrning avslogs av årsmötet med passning till styrelsen om att de ytterligare ska se över rutinerna för att minimera riskerna för olyckliga uthyrningar.

Som nya ledamöter i styrelsen valdes Sara Sjökvist och Eva Hagwall in. Det innebär att vi har nu en numerärt helt jämställd styrelse där vi för två år sen helt saknade kvinnlig representation.

Ordförande 1 år:
Fredrik Brandhorst (omval)

Ledamöter 2 år:
Erik Mattsson (omval), Ola Henriksson (omval), Sara Sjökvist (nyval)

Ledamöter 1 år (fyllnadsval):

Eva Hagwall

Suppleant 1 år:

Stina Haraldsson (nyval)
Leif Lundin och Gunilla Kreiss har 1 år kvar på sin mandatperiod

Revisor 1 år:
Jan-Erik Wiberg (omval)

Revisorssuppleant 1 år:
Olle Boström (omval)

Valberedning 1 år:
Anders Asplund (omval), Peter Hemmyr (omval), Anna Forsberg (omval)