Stefan Hedström ny kanslist

Sedan ett par veckor har vi en ny kanslist på plats i Stefan Hedström som tar över Jens plats på kansliet. Stefan har bland annat hand om viss ekonomihantering, medlemsadministration, frågor kring uthyrning och allmänna Järlagöromål. 

Stefan nås på kansli@jarla.com och kommer oftast finnas på Järlagården innan tisdagsträningarna. När han inte är på Järlagården jobbar han som konstnär.