Lediga platser i styrelsen

jarla_if_fkVill du vara med och besluta om hur Järlas framtid ska se ut och hur vi ska satsa våra resurser, vilken verksamhet vi ska ha och vilka mål vi ska sätta upp. Det finns all möjlighet till det genom att vara med i styrelsen. I Järlas styrelse 2017 som ska väljas på årsmötet finns det minst två platser lediga.

Vid årsmötet 12 mars ska följande styrelse väljas:

1 ordförande på 1 år. (Fredrik Brandhorst är tillgänglig för omval).

3 ledamöter på 2 år. (Erik Mattsson är tillgänglig för omval medan Hans Holmberg och Michael Refors har sagt att de inte är tillgängliga för omval).

1 suppleant på 1 år. (Love Alm är tillgänglig för omval).

1 år kvar på sina mandatperioder har Leif Lundin och Peter Sandström. Förra årsmötet godkände att en ledamotspost står vakant.

Det innebär att minst två platser i styrelsen är lediga och ska tillsättas. Eftersom årsmötet hålls en månad senare än brukligt tar valberedningen emot förslag och nomineringar på personer till styrelsen fram till 28 februari. Kontakta valberedningens ordförande Anders Asplund anders.asplund@coor.com

Förutom styrelsen ska också väljas valberedning, revisor och revisorssuppleant.

Järlas styrelse och kommittéer hittar du här: www.jarla.com/klubbinfo/kommitteer

styrelsen