Möte över generationsgränserna

lasse_e_bildVåra yngsta, 7 år, möter den äldste aktive ”gubbe” å byter erfarenheter –  Snart Skidorientering på G. Lasse Englund träffade på ett gäng glada, unga Järlaorienterare som var med på Äventyrsveckan.