10-mila på hemmaplan


Det blev inget 10-mila i Kungsängen under den gångna helgen.

Istället genomförde ca 60-talet Järlalöpare sträckor ur 10-milastafetten på hemmaplan. Det sprangs på både banor från Järlagården och i Tyresö samt att man kunde springa på sin egen hemmaplan.
Flitigast var Matilda Ahlqvist som klämde av tre sträckor under helgen. Mest anmärkningsvärt var nog hennes ”långa natten”-lopp på dryga fyra timmar som genomfördes på Valborgsnatten ensam i Nackaskogarna. Imponerande! I övrigt kan noteras att det var stor åldersskillnad på deltagarna. Från Olof Hagwall och Sven Börjesson 10 år till Lasse Englund 76 år som tog sig runt de 7,6 km som tredjesträckan hade varit!

Banor och vägval för många av deltagarna finns i Livelox. 
Järlagården
Åva